Võtmeotsused

30/04/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorra Sloveenia, Saksamaa ja Venemaa.

Sekkumispoliitika. Sloveenia ametivõimud otsustasid mitte anda Euroopa raha Sloveenia uudisteagentuurile STA sel ettekäändel, et EL-i reeglid seda ei luba (ühtlasi nimetas riigi peaminister uudisteagentuuri "rahvuslikuks häbiks"). Brüssel otsustas aga, et STA vastab Euroopa rahastamise tingimustele - ja eraldas vahendeid.

Tulevaste põlvkondade nimel. Saksamaa konstitutsioonikohus otsustas, et kohalik kliimakaitseseadus (2019) on osaliselt põhiseadusega vastuolus, kuna see paneb säästmise koorma tulevaste põlvkondade õlgadele, mis pole õiglane. Otsusest võib EL-is saada omamoodi pretsedent..

Ja Venemaast siiski. Neljapäeval võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles mõisteti hukka Venemaa "lubamatu vaenulik akt" (Tšehhi Vabariigis toimunud plahvatus relvalaos 2014. aastal).