EL läheb vaktsiinisõja rajale

18/03/2021

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras võitlus vaktsiinide pärast.

Valmis kõigeks. Nagu Ursula von der Leyen eile ütles, on EL põhimõtteliselt valmis mis tahes meetmeid tarvitusele võtma, et saada piisavalt vaktsiine ja tagada oma elanike vaktsineerimine. Iseäranis võime keelata vaktsiinide ekspordi oma territooriumilt riikidesse, kes ise vaktsiine ei jaga. Samuti võime peatada vaktsiinidega seotud intellektuaalomandi õigused (see tähendab eksproprieerida kõik valemid ja oskusteabe) ning võtta ka vaktsiinide tootmine kontrolli alla - füüsiliselt. EL-i leping seda lubab, lähtudes artiklist 122, mille kohaselt on võimalik võtta mis tahes meetmeid, kui EL ei saa piisavalt elutähtsaid kaupu. Viimati kasutati seda 1970-ndatel naftakriisi ajal. Sihtmärk number üks on Ühendkuningriik: ta saab EL-ist suuri vaktsiinisaadetisi, kuid EL ei saa Ühendkuningriigilt vaktsiine, kuigi  lepingute alusel peaks saama. Konkreetsemalt  EL-i juhid arutavad asja tippkohtumisel nädala pärast.

Vaktsiiniskeptitsism. Täna avaldab Euroopa Ravimiamet oma otsuse AstraZeneca kohta ja selle seosest tromboosiga.Ilmselt soovitab regulaator vaktsiini kasutamist jätkata, kuid usk sellesse on paljudes EL-i riikides kõikuma löönud. Nagu teatab Bloomberg,  Itaalias ei ilmunud tuhanded inimesed vaktsineerimiseks ettenähtud ajal lihtsalt kohale.