Ka see on osa Euroopast

23/11/2020

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras Brexiti lähedus ja Poola argument.

Kingitus uueks aastaks. Euroopa Parlament kavatseb korraldada jõulude ja uue aasta vahel (arvatavasti 28. detsembril) erakorralise istungjärgu, et hääletada EL-i ja Ühendkuningriigi vahelise vabakaubanduslepingu poolt – seda juhul, kui osapooled ikkagi suudavad milleski kokku leppida. Muu hulgas tuleb leping tõlkida 23 EL-i keelde, mis võtab tavaliselt mitu kuud, mida meil pole; üks variant - alustada tõlkimist kohe ja lepingu osadest, mida tõenäoliselt ei muudeta.

Poola narratiiv. Poola ametivõimud väidavad, et blokeerivad Euroopa eelarvet ja Euroopa taaskäivitamisfondi, sest õiguse ülimuslikkuse põhimõte rikkumise eest karistamise mehhanism on esimene samm selle tee suunas, mille lõpus Poolat sunnitakse nõustuma samasooliste abieluga. Tegelikult jutt käib kohtute sõltumatusest, kuid sellest Varssavi rääkida ei kiirusta.

Osa Euroopast. Türgi president Erdoğan ütles oma parteiliikmetele suunatud pöördumises, et peab Türgit "Euroopa lahutamatuks osaks" ja et Ankara ei alistu "rünnakutele meie riigi ja rahva vastu" ning "topeltstandarditele".