Võitlus sisepõlemismootori eest

19/01/2024

Kas EL aeglustab rohelise pöörde elluviimist? Kas Ungari jaoks on optimaalne lahendus?

Vastuolulised tunded. Nagu vahendab Brüsseli ajaleht Politico, Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeni Achilleuse kannaks on ilmselge vastuolu tema rohelise pööre elluviimise soovi ja Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni EPP (Euroopa Rahvapartei), kuhu kuulub von der Leyen, kavatsuse vahel kaitsa kaitsta diislikütust kasutavaid autosid ja põllumehi ning saavutada moratoorium „roheliste” seaduste suhtes. Veebruaris on Euroopa Komisjonil kavas kinnitada eesmärk vähendada 2040. aastaks gaasiheitmeid 90%, selle eesmärgi seaduseks muutmine on Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu ülesanne. EPP sellal lükkavad tagasi keelupoliitika, nagu sisepõlemismootorite keeld, ja lubavad selle  esimesel võimalusel muuta. Kes võidab?

Mida anda Ungarile? Euroopa Komisjon arutab EL-i riikidega, kuidas Ungari ja selle väljapressimisega  hakkama saada. Võite proovida Ungarilt hääleõiguse ära võtta – kuid see on pikk protsess, selle tulemus pole garanteeritud. Ungariga võib kokkuleppele jõuda – aga millisele? Kas anda talle raha, vabastamata Ungari õigusriigi probleemide tõttu blokeeritud vahendeid? Juriidiliselt on see raske. Mitte anda raha, kuid teha “allahindlust” kohustustele, et tulemus oleks sama? Ungari saab Euroopa eelarvest 3,5 korda rohkem, kui maksab...

Foto: Vlada Republike Slovenije / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)