Võitlus von der Leyeni koha pärast

16/01/2024

Kes hakkab Euroopa Komisjoni juhtima? Kas Euroopa Parlament suudab Ungarit ohjeldada?

Kes saab Euroopa Komisjoni eesotsa? Seni kerkis esile vaid üks kandidaat - 70-aastane Euroopa Komisjoni töökohtade ja sotsiaalsete õiguste volinik Nicolas Schmit Luksemburgist. Schmitti toetavad  sotsialistid. Saada vastust Ursula von der Leyenilt – kas ta esitab oma kandidatuuri? – ajakirjanikel, nagu kirjutab Brüsseli ajaleht Politico, ei õnnestunud.

Äärmised meetmed. Euroopa Parlamendi fraktsioon Renew Europe kavatseb algatada umbusaldusavaldust Euroopa Komisjoni suhtes, kui see vabastab Ungari külmutatud rahalised vahendid ning toetab ka üleskutset jätta Ungari hääleõiguseta Euroopa Ülemkogus.

Relvakontroll. ELi diplomaatiline teenistus viib läbi relvaauditi relvade suhtes, mida EL riigid pärast sõja algust Ukrainale tarnisid, ning veebruaris esitab aruande Euroopa juhtide tippkohtumisel.

Foto: GUE/NGL / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0 EE)