Mitu dollarit barreli kohta?

01/02/2023

Milleni EL-i riigid jõuavad Venemaa Föderatsiooni naftatoodete hindade ülemmäära osas?

Kui seltsimeeste vahel kokkulepet pole. EL-i riikide saadikute kohtumisel Brüsselis on päevakorras Venemaa naftatoodete hindade lagi (mille määrab Suur Seitsmik, EL liitub temaga). Need tooted jagunesid kahte rühma: kallimad (diisel, lennukikütus) ja odavamad (küttemasuut). Euroopa Komisjon teeb ettepaneku seada esimese kaubagrupi jaoks ülemmääraks 100 dollarit barreli kohta ja teise kaubagrupi puhul 45 dollarit barreli kohta. EL-i ridades kokkulepet ei ole - Balti riigid ja Poola nõuavad madalamaid lagesid, et Venemaad tugevamalt lüüa, samuti revideerida naftahinnale juba seatud lagi (60 dollarit barreli kohta) selle alandamise suunas.

Parlamendiliikmed kutsuvad üles. Euroopa Ülemkogu juhile Charles Michelile adresseeritud kirjas mõistab rühm Euroopa saadikuid hukka Rahvusvahelise Olümpiakomitee otsuse lubada Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda 2024. aasta Pariisi mängudel ning kutsub üles toetama nende eemaldamist.

Liidrid on von der Leyeni plaanide vastu. Euroopa Komisjoni juht avalikustab täna USA rohetööstuse toetuste vastu võitlemise plaani. Plaani sees on riigiabi saamise reeglite lihtsustamine, uued tööstusstandardid ja EL-i vahendite ümbersuunamine. Brüsseli ajalehe Politico andmetel suhtuvad EL-i liidrid von der Leyeni plaanidesse üldiselt teravalt negatiivselt.

Foto: Clive G' / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)