Poola ja Katar

11/01/2023

Kas Poola parandab end? Milliseid muudatusi Europarlamendis toob kaasa skandaal Katariga?

35 miljardit eurot. Täpselt nii palju saab Poola Euroopa fondidest, kui tema parlament riigi Ülemkohtu reformi heaks kiidab. Vastav seaduseelnõu peaks arutlusele tulema täna. Tõsi, Poola peaminister esitas selle parlamendile veel eelmisel kuul, kuid siis ütles Poola president, et tema riik peaks ise otsustama, milline peaks olema Ülemkohus, ja eelnõu pandi riiulile. Euroopa Komisjon loodab, et Poola parlamendil on piisavalt meelekindlust, et viia õigusaktid Euroopa normidega kooskõlla.

Katari skandaal. Euroopa Parlamendil tekkisid küsimused Belgia eurosaadikule Maria Arenale, EP inimõiguste allkomisjoni juhile: eelmisel aastal lendas ta tasuta Katari ja elas seal Katari võimude kulul, kusjuures unustas seda deklareerida, kuigi Euroopa Parlamendi reeglite kohaselt pidi ta seda tegema. Samal ajal otsivad sotsiaaldemokraadid asendajat Eva Kailile, kes on üks 14 EP asepresidendist, keda kahtlustatakse korruptiivses sobingus Katariga. 

Foto: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Flickr (CC BY-ND 2.0)