Mida peaksime tegema elektrihinnaga?

25/10/2022

Mida otsustavad EL-i energiaministrid painajaliku energiakriisi puhul?

Sõna saavad ministrid. Energiaministrid kohtuvad täna Luksemburgis, et arutada erinevaid võimalusi energiakriisiga toimetulemiseks. Ühed nõuavad dünaamilise gaasihinna lae (nn „koridoride“) kehtestamist, teised aga gaasi hinna lahtisidumist elektrihinnast.

Vana skeem ja uus skeem. Viimasel juhul teeb Euroopa Komisjon ettepaneku tappa seni kehtinud "turukujundus" - skeem, mille kohaselt müüakse turul kogu elekter, olgu see tuuma-, gaasi- või tuuleelekter, turuhinnaga, mis sõltub kõige kallimast elektrist (täna on see gaasielekter). Selle skeemi järgi saavad astronoomilist kasumit ettevõtted, mis toodavad odavat rohelist energiat. “Turudisaini” asemel peavad riigid sõlmima odava energia tootjatega pikaajalised lepingud, millesse on märgitud odavam hind. On selge, et see skeem on vähem kasulik riikidele, kellel pole juurdepääsu odavamatele energiatarnijatele. Lisaks pole selge, kuidas see Nord Pooli börsilt elektrit ostva Eesti jaoks toimima hakkab.

Ibeeria mudel. Hispaania ja Portugal pakuvad teistsugust lahendust – alandada hindu, doteerides kõige kallima elektri ehk gaasielektri tarnijaid. Brüsseli ajaleht Politico väidab, et Euroopa Komisjon koostas oma ettepanekud teadlikult nii, et energiaministrid on lihtsalt sunnitud selle ettepaneku tagasi lükkama.

Foto: Miki Yoshihito / Flickr (CC BY 2.0)