Mesilased vs. mesi

20/09/2022

Kas EL suudab konsensuse põhimõttest loobuda?

Konsensus versus konsensus? EL-i Euroopa asjade ministrid arutavad täna Brüsselis väljavaateid loobuda reeglist, et iga EL-i riik võib panna veto mistahes liidu välispoliitika ja julgeoleku valdkonna otsusele, näiteks sanktsioonidele Venemaa vastu. Üldise nõusoleku asemel tahaksid paljud teha otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega. Ideed toetasid Saksamaa, Prantsusmaa, Taani, Rootsi, Holland ja Itaalia. Kuid konsensuse tühistamiseks on praeguste reeglite kohaselt vaja just nimelt konsensust, samas kui Ungari, Kreeka ja Küpros, kes kardavad Venemaa-vastaste sanktsioonide mõju oma majandusele, soovivad säilitada vetoõiguse enda jaoks. Neid riike saab veenda, pakkudes neile reeglist erandeid. Teine võimalus on muuta EL-i aluslepinguid, kuid 17 riiki 27-st on selle vastu, kirjutab Brüsseli ajaleht Politico.

Roheline kaubandus. EL-i riigid on põhimõtteliselt nõus lisama kolmandate riikidega sõlmitavatesse vabakaubanduslepingutesse sätted, et kui kaubad ei vasta keskkonnastandarditele, võib see kaasa tuua sanktsioonid. Kuid nad veel ei taha seda käimasolevatel läbirääkimistel nõuda. Viimastel aastatel on EL sõlminud ja ratifitseerinud vähe selliseid lepinguid ning keegi ei taha olukorda veelgi keerulisemaks muuta.

Väärteojuhtum. Alluvad süüdistasid EL-i varjupaigaagentuuri juhti Nina Gregorit onupojapoliitikas, valeandmete esitamises ja soovimatuses karistada töötajaid, kes on väidetavalt ahistamises süüdi.

Foto: NATO / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)