Yana Toom Kuku raadios: Euroopa Komisjon valmistas Euroopa Parlamendile suure pettumuse

24/03/2021

„Suures osas valmistas Euroopa Komisjon suure pettumuse Euroopa Parlamendile, sest lubadused olid hästi suured, aga tegelikkus on palju tagasihoidlikum,“ ütles 23. märtsil Kuku raadio saates „Ärataja“ Euroopa Parlamendi liige Yana Toom.

Neil päevil hääletab Europarlament resolutsiooni, mis nõuab, et Euroopa Komisjon rakendaks viivitamatult nn õigusriigi tingimuslikkust, mis seob Euroopa Liidu rahastuse põhiõiguste järgimisega ja kaitseb Euroopa Liidu eelarvet.

See,et Euroopa Parlament peab hakkama Euroopa Komisjonilt midagi nõudma, on Yana Toomi sõnul igati normaalne: „Kui me vaatame Euroopa Liidu aluslepinguid, siis seal on väga selgelt kirjas, et on olemas vastav protseduur. Euroopa Parlament võttis vastu selle resolutsiooni juba detsembris. Ja juba siis oli selge, mida Euroopa Parlament nõuab. Loogika on see, et kui liikmesriik kasutab oma tegevuses Euroopa Liidu rahasid, siis selle juures peab olema väga täpselt järgitud õigusriigi põhimõte.

Ja nüüd hakkab Euroopa Komisjon rääkima,et teeme juhtnööre, hakkame veel arutama jne. Asi edasi ei liigu. Ja muidugi parlamendile see ei meeldi. Samas aluslepingutes on olemas artikkel 265, mis selgelt ütleb, et juhul kui Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjon või Euroopa Keskpank on aluslepinguid rikkudes toimingu tegemata jätnud, võivad liikmesriigid ja teised Euroliidu institutsioonid esitada Euroopa Kohtusse hagi nimetatud rikkumise tuvastamiseks.

Euroopa Parlament tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et Euroopa Komisjon on sõltumatu ega ei pea otsima kõrvalteed selleks, et rääkida Euroopa Nõukoguga, sest Euroopa Komisjoni paneb ametisse Euroopa Parlament, mitte keegi teine.Nii et tegelikult asi näeb välja viisakalt, aga sõja moodi“.

Toom rõhutas, et tegemist on Euroopa Liidu eelarvega, Euroopa Liidu poolt jagatavate summadega: „Ja on igati loogiline, et see, kes maksab,see ka vaatab, mis tingimustel seda rakendatakse. Võtame näiteks Ungari. Kui meil on Euroopa rahastus ja toimub riigihange, milles osalevad mingisugused kahtlase taustaga ärimehed, kellegi sugulased jne., see on selge korruptsioon ja me ei saa siin midagi teha. Ja meil ei ole tänaseni monitooringu süsteemi. mida Euroopa Komisjon meile lubas. Ja nüüd ütleb me hakkame soovitusi jagama. Parlament vastab oma resolutsioonis, et ei-ei-ei, see pole see koht, kus jagada soovitusi. Kui me räägime sellest, et tegemist on Euroopa Liidu eelarvega, siis see, kuidas seda kasutatakse, peab olema igatpidi siduv. Soovitustest ei piisa.“

Mis puudutab õigusriigi sidumist eelarvega, on Euroopa Parlamendis üksmeel, lisas Yana Toom: „See on ju Euroopa Liidu maksumaksja raha. Miks peab Euroopa Liidu maksumaksja, kaasa arvatud Eesti maksumaksja, maksma kinni kellegi diktaatorlikud kaalutlused. See on ikka väga absurdne lähenemine.

Õigusriigi põhimõte on sisse kirjutatud Euroopa Liidu aluslepingutesse. Siis kui huvitatud riigid liitusid Euroopa Liiduga, see põhimõte oli seal juba kirjas ja siis see neile sobis. Ja nüüd äkki enam ei sobi. Tegelikult ma alati tervitan, kui minnakse kohtusse, nagu antud juhul juba tegid Ungari ja Poola. Lihtsalt sellepärast, et on asjad, mis tuleb läbi rääkida, jõuda kohtulahenditeni. Aga praegu ma usun, et sellel on palju rohkem sisepoliitilist dimensiooni kui midagi muud. Et nad peavadki niimoodi käituma, sest nende valitsuste loogika ongi selline. Nad on sisuliselt euroskeptikud, kuigi raha tahaks.“

Yana Toom arvab, et kui resolutsioon läbi läheb, hakkab Euroopa Komisjon ennast liigutama nii öelda lõbusamalt ja ei ole enam nii ettevaatlik.