Mida vastas Euroopa Komisjon Yana Toomi arupärimisele Schengeni viisade väljastamise poliitika kohta Krimmi elanikele

”Viisaeeskiri võimaldab anda erandkorras, muu hulgas humanitaarkaalutlustel, välja piiratud territoriaalse kehtivusega viisa sellise reisidokumendi kasutajale, mida ei tunnustata,”  kirjutas Euroopa Liidu rändevolinik Dimitris Avramopoulos vastates Euroopa Komisjoni nimel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi arupärimisele.

Toom esitas 13. juulil Euroopa diplomaatia juhile Federica Mogherinile arupärimise “Krimmi elanikud ja Schengeni viisad.”

Euroopa Liidu välissuhete ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pidi jõudma selgusele, miks Schengeni kokkulepe riikide Venemaal resideerivad  saatkonnad keelduvad viisade vormistamisest Krimmis väljastatud Vene passide omanikele isegi perereiside tarbeks (sealhulgas lähisugulase surma puhul).

Yana Toom palus, et Euroopa diplomaatia juht vastaks, kas Krimmis väljastatud Vene passi on võimalik saada Schengeni viisat Moskva ja Kiievi saatkondades, kas on erandeid humanitaarsetel kaalutlustel; kas Schengeni viisade väljastamise poliitikat Krimmi elanikele on kavas ümbervaadata?

”Kooskõlas nõukogu 20. märtsi 2004. aasta järeldustega ning osana üldisest poliitikat mitte tunnustada Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt esitasid komisjon ja kõrge esindaja suunised, millega soovitatakse liikmesriikidele ühise lähenemisena mitte tunnustada Venemaa tavapasside teatavaid liike,” vastas Avramopoulos.

„Eespool nimetatud suunised täiendavad 2014. aasta mai suuniseid liikmesriikide konsulaatidele Ukrainas ja Venemaa Föderatsioonis Krimmi elanike poolt esitatavate Schengeni viisa taotluste kohta. Esimesena nimetatud suunised ei ole õiguslikult siduvad, kuid viimasena nimetatutes tuletatakse meelde viisaeeskirja norme (artikkel 6) selle kohta, kuhu tuleks viisataotlus esitada. Suunised kujutavad endast pidevalt uuendatavat dokumenti, mida võidakse muuta vastavalt kohapeal muutuvatele oludele. Komisjon jälgib koos kõrge esindajaga vastavalt liikmesriikide poolt esitatud tagasisidele nende suuniste rakendamist,” lisas Avramopoulos.

Tema sõnul “kuigi komisjon ja kõrge esindaja on teadlikud, et reisidokumentide tunnustamine kuulub liikmesriikide pädevusse, ei soovita nad siiski tunnustada Venemaa rahvusvahelisi tavapasse, mille on andnud välja Krimmis ja Sevastopolis pärast ebaseaduslikku annekteerimist loodud Venemaa ametiasutused, sest nimetatud passide tunnustamine osutaks nende ametiasutuste poliitilisele ja õiguslikule tunnustamisele.”

Praeguseks on 13 liikmesriiki teatanud, et nad ei tunnusta Venemaa kõnealust liiki passe.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKJaga

Tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga