Yana Toom: Euroopa Komisjon peab sekkuma ja meie inimesed Poola piirilt välja aitama

17/03/2020

17. märtsil Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomi algatusel Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile ja Euroopa Komisjoni siseasjade volinikule Ylva Johanssonile oli saadetud kiri palvega aidata kiiresti Balti riikide elanikke, kes on jäänud kinni Saksa–Poola piirile, samuti Rumeenia elanikke, kes on jäänud kinni Austria ja Ungari piirile.

Vaatamata Balti riikide välisministrite ja peaministrite kokkuleppele Poola võimudega ei luba nood koju naasvatel inimestel, sealhulgas 73 Eesti kodanikul, läbi oma territooriumi sõita. Ungari keeldub läbi laskmast umbes 3500 Rumeenia kodanikku.

Eurosaadik viitab asjaolule, et vastavalt Schengeni piirieeskirjadele on riik, mis sulgeb oma piiri tõsise ohu tõttu, kohustatud sellest teavitama Euroopa Komisjoni. Toom palub Euroopa Komisjonil hinnata Poola ja Ungari võimude tegevuse proportsionaalsust ning osaleda nendes vaidlustes vahendajana. „Inimesed on tarvis välja aidata kiiresti,“ ütleb Yana Toom. „Nad on olnud piiril kinni peaaegu kaks päeva, neil pole midagi süüa, pole kuhugi tualetti minna. Olukord on jube, kuigi ei saa öelda, et ettenägematu: nagu me teame, on just Poolas ja Ungaris kehvad lood seaduslikkusega, sellega, mida Euroopa Liidus nimetatakse rule of law.“

Kirjale kirjutasid alla 45 eurosaadikut, nende hulgas Andrus Ansip, Marina Kaljurand, Jaak Madison, Urmas Paet, Riho Terras, Tatjana Ždanoka, Andrius Kubilius, Juozas Olekas. Allkirju lisandub jätkuvalt.