Ei ole ju kohustust varastada...

12/06/2020

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi veebisaidi rubriik toob lugejani uudiseid Euroopast ja naabermaadest. Täna on päevakorras solidaarsus ja prokuratuur.

Solidaarsusteod. Euroopa välisasjade nõukogu on loonud interaktiivse veebisaidi “Euroopa solidaarsus”, millel olev kaart näitab riikide poolt kriisi ajal antud abist ja sõlmitud kokkulepetest. Nii on Eestil 13 solidaarsustegu ehk tehti 5 ühisavaldust, aidati rahaliselt Itaaliat ja Hispaaniat (kaardil info kahele abikorrale või on tegu siis dubleeritud infoedastusega), neli korda on sõlmitud erinevate riikidega kokkuleppeid ja on korraldatud rahvusvaheline häkaton.

Euroopa prokuratuur. EL loob Euroopa Prokuratuuri (European Public Prosecutor’s Office, EPPO), et võidelda meie huve kahjustavate finantskuritegude vastu. Nimelt võib finantskuritegude arv järsult tõusta ja seda siis seoses Euroopa eelarve projekti vastuvõtmise ning 750 miljardi euro jagamisega riikidele. Seni on prokuratuuri administratsioonis tööl olnud 20 inimest, kuid aasta lõpuks on töötajate arv tõusmas seitsmekümneni.

Brexit on tagasi! Esmaspäeval, 15. juunil, kohtuvad Brüsselis EL-i juhid ja Suurbritannia peaminister Boris Johnson, et leida väljapääs Brexiti-kõneluste peaaegu lootusetust olukorrast. Eelkõige otsustatakse küsimus üleminekuperioodi lõppemisest 31. detsembril. Johnson ja tema ministrid on mitu korda teatanud pikenduse võimatusest, EL aga rõhub lepingute keerukusele ja läbirääkimiste ajalisele piirangule, kui tähtaega ei pikendata. Sel juhul toimub kokkuleppeta Brexit, mis annaks majandusele järjekordse löögi. "Kohtumine võib jääda väga lühikeseks," muigab Brüsseli ajaleht Politico.