ALDE sotsioloogiline uuring “Avalik arvamus ja poliitika”

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi büroo tellis  sotsiaal- ja turu-uuringute firmalt Saar Poll sotsioloogilise uuringu “Avalik arvamus ja poliitika”. Üle-eestilise küsitluse „Rahvusvahelised suhted” viis läbi representatiivse valimi järgi 2019. aasta alguses sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll. Küsitlust rahastas Euroopa Parlamendi ALDE fraktsioon. Uuringu tulemustega saab tutvuda lisatud pdf failis.

Loe edasi