Yana Toom: Eesti põhiseadus lubab hallide passide omanikel hääletada Euroopa Parlamendi valimistel

Esmaspäeval, 15. jaanuaril, esines eurosaadik Yana Toom Euroopa Parlamendi plenaaristungil Strasbourgis kõnega petitsioonikomisjoni resolutsiooni eelnõu kohta, mis puudutab vähemuste õigusi ja nende mittediskrimineerimist.

Yana Toom tänas neid, kes on toetanud Eesti ja Läti mittekodanike õigusi (kiireimas korras mittekodanike hääleõiguse petitsiooni läbivaatamist toetasid 299 eurosaadikut) ning juhtis Euroopa Parlamendi liikmete tähelepanu sellele, et mõned tema kolleegid levitavad valeinfot.

Tegemist on ühe Eesti eurosaadiku kirjaga, milles ta kritiseerib üleskutset anda Euroopa Liidu liikmesriikides alaliselt elavatele mittekodanikele õigus hääletada kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel. See resolutsiooni eelnõu puudutab nii Lätit, kui ka – Euroopa Parlamendi valimiste osas – Eestit. Eurosaadikutele saadetud kirjas väidetakse, et „Lätis ja Eestis on hääleõigus kodakondsuse lahutamatu osa, nagu on kirjas meie põhiseaduses“ ning „Läti ja Eesti kodanikud kaotavad usaldust Euroopa Liidu institutsioonide vastu, kui need peaksid sekkuma meie siseasjadesse.“

Oma kõnes Yana Toom selgitas kolleegidele, et ülaltoodud väited on otsene desinformatsioon: „Eesti põhiseadust võeti vastu 12 aastat enne seda, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga. Põhiseaduses ei ole ühtegi sõna Euroopa Parlamendi valimistest.“ Euroopa Liidu toimimist reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid, mitte liikmesriikide põhiseadused.

Eesti põhiseaduse III peatüki § 56 („Rahvas“) sätestab: „Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu: (1) Riigikogu valimisega; (2) rahvahääletusega“. Põhiseadus ei ütle midagi ei kohalikest valimistest, ega Euroopa Parlamendi valimistest. Pole tarvis muuta põhiseadust, et anda hallipassimeestele õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

Samamoodi, selgitas Toom, ei vasta tõele väide, et Euroopa Liidul ei ole alust olukorda sekkuda. „Tõsi, täna ei ole meil tulemuslikku instrumenti, et probleem lahendada, aga see ei ole vabandus, et jätta määratlemata meie seisukoht küsimuses, mis on niivõrd tähtis enam kui 300 tuhande Baltimaades elava eurooplase jaoks,“ sõnas Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom.

Кому не спится в ночь глухую)Для протокола – развеиваю враки про неграждан, запись скверная, не обессудьте. Драфт выступления – ниже.Dear colleagues! First of all, I would like to express my sincere gratitude to those of you, who supported non-citizens of Estonia and Latvia during the last plenary vote in December. Your support is highly appreciated. Secondly, I would like to draw your attention to the debate, which has already started regarding the short resolution on protection of minority rights in the Committee of petitions. The problem is the same – voting rights of non-citizens permanently residing in the EU. Right now I would like to counter disinformation that some of my colleagues are spreading in this house. They argue that in Estonia according to the Constitution, voting rights is an integral part of the citizenship. This is not true. The Estonian constitution was adopted 12 years before we joined the European Union. There is not a single word in this text about European elections. Paragraph 56 of the Estonian constitution says clearly, that supreme political authority in Estonia is vested in the people, who, through citizens eligible to vote, exercise it in elections of the Riigikogu (the national parliament) and in referendums. Full stop. The second argument of our opponents is that citizenship is an exclusive competence of EU Member States and therefore there is no ground for us to intervene in this case. This is not true as well. Indeed, today we have no efficient tool to solve the problem. But it cannot be an excuse for not taking a position on an issue, which is so important for more than 300 thousand Europeans, living in the Baltic states.

Posted by Yana Toom on 15. jaanuar 2018. a.

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKJaga

Tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga