Narva Kolledž: keelenõuded ei ole mõeldud vene emakeelega õppurite kiusamiseks

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo arupärimine Tartu Ülikooli Narva  kolledži

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse pöördusid Narva kolledži üliõpilased, keda huvitavad eesti keele eksamiga seotud küsimused.

Teadaolevalt teevad magistratuuri üliõpilased eesti keele tasemeeksamit õpingute ajal. Palume vastata meie küsimustele.

  1. Kas eksamit teevad kõik üliõpilased (emakeelest sõltumata)?
  2. Kas eksamit teevad kõikide või konkreetsete teaduskondade tudengid?
  3. Kas on võimalus teha alternatiivne siseeksam?
  4. Kas samasugust eksamit teevad ka need üliõpilased, kes õpivad vahetult Tartu Ülikoolis?

Vastus

  1. Eesti keele  C1  taseme  oskust  nõuame  kõikidelt  magistritaseme  üliõpilastelt.  Riikliku  C1  taseme eksami  sooritamist  ei  nõuta  tudengitelt,  kes  on  gümnaasiumis  sooritanud  eesti  keele  kui  emakeele riigieksami.
  2. Riiklikku C1  taseme  eksami  tunnistust  nõuame  üliõpilastelt,  kes  hakkavad  oma  tulevases  ametis õpetama eesti keelt või eesti keeles, ehk siis üliõpilastelt, kes on valinud eesti keele kui teise keele õpetaja või keelekümblusklassi õpetaja eriala.
  3. Alternatiivset C1 taseme siseeksamit pakume magistritaseme üliõpilastele, kelle tulevane amet ei ole seotud eesti keele  või  eesti  keeles  õpetamisega,  ehk  siis  inglise  keele  või  vene  keele  kui  võõrkeele õpetajatele.
  4. Kahjuks ei oska öelda, kas vahetult Tartus õppivad magistritaseme üliõpilased peavad eesti keele C1 taseme eksamit sooritama.  Õppetöö  läbimise  nõuded  ei  ole  sätestatud  ülikoolis  keskselt.  Erinevatel ülikooli üksustel on õigus oma töökorraldusega täpsustada keskseid õppetöö läbimise nõudeid erialade kaupa ning Tartu Ülikooli Narva kolledžis on kehtestatud täiendavad nõuded eesti keele oskusele. Kõiki tudengeid teavitatakse antud nõuetest kolledžisse sisse astudes.

Pöörame  tähelepanu,  et  eesti  keele  oskuse  nõuded  lõpetamisel  ei  ole  kehtestatud  kõikidele  Narva kolledži õppekavadele, vaid üksnes  nendele, kus tööturu ootustest või kutsestandardist tulenevalt on esitatud  nõuded  keele  või  keelte  oskustele.  Tartu  Ülikooli  Narva  kolledži  direktori  poolt  kinnitatud korraldus eesti keele oskuste nõuete kohta (16.11.2016 nr.2-1.11/SV/152) on lisatud manusesse.

Lisame omaltpoolt selgituseks, et keelenõuded Narva kolledži õppetöö väljundina ei ole mõeldud vene emakeelega  õppurite  kiusamiseks,  vaid  selleks,  et  olla  kindel,  et  TÜ  Narva  kolledžis  õpetaja  kutse saanud  üliõpilane vastab tööandjate ootustele ja õpetaja kutsestandardile. Oleme hetkel arutamas näiteks inglise keele oskuste tasemenõuete seadmist IT õppekavale tulenevalt just tööandjate ootustest meie lõpetajatele.

TÜ Narva kolledž on ainuke kõrgharidust andev õppeasutus Eestis, kus õppetöö toimub kolmes keeles –  eesti (seaduse kohaselt vähemalt 50%), vene ja inglise.  Erialati keelte proportsioonid varieeruvad. Siinkohal  rõhutan,  et  ka  eesti  emakeelega  tudengid peavad  kolledžis  õppima  vene  keelt ja  kuulama loenguid vene keeles.

Meie usume mitmekeelsusesse ja oleme uhked selle üle, et õpetame oma tudengeid kolmes keeles ja seetõttu eeldame kõigilt oma lõpetajalt kolme keele oskust  – emakeele (vene keele) oskust, eesti keele kui riigikeele oskust  ja inglise keele oskust  –  sõltuvalt erialast ja selle vajadustest kas  keskmisel või kõrgel tasemel.

Eesti  koolide  tulevik  on  mitmekeelne  õpikeskkond  ja  tuleviku  Eesti  kooli  õpetaja  peab  olema mitmekeelne!

Kristina Kallas,

direktor

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKJaga

Tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga