Euroakadeemia – skandaal õppimiseks tähtajaliste elamislubade ümber

Esimene Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo selleteemaline arupärimine oli edastatud eelmise aasta septembrikuus. Kõige kiiremini vastas Politsei ja Piirivalveamet. Viimane vastus Haridus- ja Teadusministeeriumist saabus läinud nädalal.  

Arupärimine Politsei- ja Piirivalveametisse       

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse pöördus Ukraina kodanik, kes õpib Euroakadeemias ja kellele Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) keeldus õppimiseks tähtajalist elamisluba andmast.

Selle inimese sõnul nii juhtus mitte ainult temaga, vaid ka ligi 200 Euroakadeemia välistudengiga, kes asusid õppima sel aastal (2017.a – büroo).

Kas saate öelda, mitu Euroakadeemia välistudengit ei saanud õppimiseks tähtajalist elamisluba?

Vastus

Vastuseks teie küsimusele anname teada, et PPA on koostanud 2017/2018 õppeaastaks MTÜ Eesti Euroinfo Ühing Euroakadeemia´sse esmakursuslastele 31.10.2017 seisuga vähemalt 209 õppimiseks tähtajalise elamisloa  mitteandmise otsust, mis  on  kokku nii menetluste lõpetamised kui tähtajalise elamisloa andmistest keeldumised.

Signe Sulbi,

politseikapten

teabehaldus- ja menetlusosakond, migratsioonibüroo, välismaalastetalitus talituse juht

Arupärimine Euroakadeemiasse

Miks, olles teadlik, et PPA on Euroakadeemiat mitmel korral hoiatanud, et see õppeasutus on korduvalt võimaldanud elamisloa väärkasutust ning PPA ei pea Euroakadeemiat usaldusväärseks, jätkas õppeasutus välisabiturientide vastuvõtmist, seades neid löögi alla?

Kas Euroakadeemia hoiatas välisabituriente oma probleemidest PPAga?

Mida antud olukorras Euroakadeemia teha kavatseb ja kas tagastab kannatada saanud üliõpilastele raha?

Vastus

Vastuseks Teie kirjale teatan, et Euroakadeemia ei ole saatnud kutseid üliõpilaskandidaatile D-viisa taotlemiseks. PPA keeldumisest õppimiseks tähtajaliste elamislubade väljastamisest saime teada 13.09.2017 meile postiga saadetud üliõpilastele adresseeritud kirjade koopiatest. Euroakadeemia ning Politsei- ja Piirivalveameti vaheline kirjavahetus on konfidentsiaalne ja seda reeglit ei saa rikkuda.

Jüri Martin,

Euroakadeemia rektor

Arupärimine Haridus- ja Teadusministeeriumi

Kas Haridus- ja Teadusministeerium on teadlik sellest, et PPA on Euroakadeemiat mitmel korral hoiatanud, et see õppeasutus on korduvalt võimaldanud elamisloa väärkasutust, kuid esitab taas kutsed välismaalastele elamisloa andmiseks ning et PPA ei pea Euroakadeemiat usaldusväärseks?

Kui HTM on teadlik, siis missugused meetmed kasutusele võttis?

Kui ministeerium polnud teadlik, siis mida nüüd kavatseb teha olukorra parandamiseks ja Eesti imago päästmiseks?

Vastus

1)  HTM on teadlik, et PPA palus korduvalt Euroakadeemial välistudengite valikuprotseduure ning õppest osavõtu tõendamist võimaldavaid süsteeme täiendada.

2)  Haridus- ja Teadusministeerium vastutab kõrghariduse kvaliteedi eest ning seetõttu otsustati kahes õppekavagrupis anda Eurokadeemiale tähtajalised õppe õigused tingimusel, et uusi õppureid neile õppekavadele ei võeta. HTMi esindajad on kohtunud Euroakadeemia esindajatega ning rääkinud kvaliteediprobleemidest  ning  samuti  muredest,  mis  puudutavad  välisüliõpilaste vastuvõtmist ja puudulikku kontrolli,  nt  keeleoskuse  ja  õppetöös  osalemise üle. Euroakadeemia  rektor  kinnitas HTMile, et  kool  on  astunud  samme  PPA soovitustest  lähtuvalt,  nt  läbipääsusüsteemide paigaldamine, mis võimaldaksid jälgida üliõpilaste tegelikku osalust õppetöös.

Kui  informatsioon  elamislubade  mitteandmisest  teatavaks  sai,  pöördusime  rektori  poole  ja rõhutasime  üliõpilaste  õiguste  kaitse  olulisust.  Samuti  uurisime,  milline  on  Euroakadeemia tegevuskava olukorra lahendamiseks. Euroakadeemia vastas, et otsib lahendust koostöös PPA-ga.

PPA koostöös HTMga edastas koolile palve üliõpilasi teavitada, sealhulgas avaldada õppeasutuse veebilehel  info  uutele  õppuritele  elamislubade  mitteandmise  kohta  ning  HTMi  soovitusel  lisati teavitusse  ka  info  varem  õppima asunute  õigusest  jätkata  õpinguid  Euroakadeemias  ning tähtajalistel õppekavadel õppijate õigusest jätkata oma õpingute lõpuni.

HTM  on  seisukohal,  et  kõrghariduse  kvaliteedi  tagamiseks  on  vajalik,  et  üliõpilaste vastuvõtuprotseduurid  võimaldaksid  hinnata  üliõpilaste  teadmisi,  sealhulgas  keeleoskust  ning motivatsiooni ning taunib Euroakadeemia tegevusetust, mis on viinud kirjeldatud situatsioonini ja kaasa  toonud  välisüliõpilastele  probleeme.  Kõrgkool  vastutab  oma  üliõpilaste  ees,  kui  tema tegevuse  tõttu  ei  väljastata  üliõpilastele  elamislube.  Ta  peab  leidma  neile  kas  uued õppimisvõimalused või raha tagastama.

Indrek Reimand,

kõrghariduse ja teaduse asekantsler

HTM 25.01.18 vastus

Meil ei ole praegu infot, et PPA oleks oma seisukohta Euroakadeemia kohta muutnud. Eelmisel aastal teavitasid nad Eesti esindusi et vältida olukorda, kus välismaalased saavad viisa siia õppima tulemiseks, aga elamisluba neile ei väljastata. PPA on lubanud oma otsuse ümber vaadata kui kool täidab talle esitatud tingimused. Mitmed Euroakadeemia tudengikandidaadid leidsid õppekoha nt Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Ei kool, ega ka tudengid ei ole pärast sügisperioodi meie poole pöördunud.

Täiendavalt veel, et Euroakadeemia esitas meile detsembris uue õppe õiguse taotluse, millele võtame hinnangu Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurilt. Seejärel saab minister otsustada kas esitada materjalid Vabariigi Valitsusele koos teiste uute õppe õiguste otsustega suvel.

Margus Haidak,

Kõrghariduse osakonna juhataja

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+LinkedInVKJaga

Tagasiside

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga